Agregator inovativ de documente inteligente.

DocIgniter este un produs software inovativ de tip Business to Business destinat organizatiilor din diferite domenii ce au în activitatea lor o componenta importanta de elaborare a documentelor repetitive. Produsul va permite automatizarea procesului de elaborare documente utilizand surse statice si dinamice de date.
Scopul utilizarii DocIgniter in organizatie este reducerea costurilor aferente elaborarii documentelor si cresterea calitatii acestora.

Structurarea informatiilor organizatiei

Organizarea bazei de cunostinte a organizatiei in elemente de continut ce vor fi folosite in structura documentelor. Facilitarea utilizarii acestor elemente in procesul de creare documente.

Elemente de continut dinamic

Permite conectarea la diverse surse de date din sisteme informatice pentru a putea alege elemente de continut ce vor fi utilizate la generarea de documente. Astfel se pot obtine documente complexe ce se bazeaza pe mai multe surse de date.

Instrumente de agregare

DocIgniter permite crearea interactiva / colaborativa a documentelor pe baza elementelor de structura si continut existente completand la generare continutul dinamic (valori de variabile si elemente de continut importat).

Începând cu data de 02.08.2017, T2 SRL derulează proiectul DocIgniter – codul MYSMIS 115918, în baza contractului de finanțare nr 38/02.08.2017, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene – în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (POC) – și cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale – în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.

Proiectul este finanțat din Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritara 2 – Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă – și contribuie la realizarea obiectivului specific aferent Acțiunii 2.2. – „Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică” – Acțiunea 2.2.1  „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”

Valoarea totala a proiectului este 1.729.180,55 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 1.242.436,61 lei

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.