Innovative aggregator for intelligent documents.

DocIgniter is a Business to business, innovative software product destined for organizations from various domains which have as an important component the elaboration of repetitive documents. The product will allow the automatisation of the entire document elaboration process using static and dynamic data sources. The purpose of using DocIgniter in your organisation is reducing the costs of document elaboration and increasing their quality.

Structure your organisation’s information

Organize your company’s knowledge data base in elements of content which will be used in the document structure. Facilitation of the usability of these elements in the process of creating documents.

Dynamic content elements

DocIgniter allows the connection to different data sources from information systems in order to choose content elements which will be used in document generation.

Aggregating instruments

DocIgniter allows interactive or collaborative creation of documents based on the existing structure and content elements, by completing on generation the dynamic content (values of variables and imported content elements)

Începând cu data de 02.08.2017, T2 SRL derulează proiectul DocIgniter – codul MYSMIS 115918, în baza contractului de finanțare nr 38/02.08.2017, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene – în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (POC) – și cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale – în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.

Proiectul este finanțat din Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritara 2 – Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă – și contribuie la realizarea obiectivului specific aferent Acțiunii 2.2. – „Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică” – Acțiunea 2.2.1  „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”

Valoarea totala a proiectului este 1.729.180,55 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 1.242.436,61 lei

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.