DocIgniter

Agregator inovativ de documente inteligente

Modulul Organizatie


Modulul Organizație este folosit pentru managementul unui set de date specific organizației. Tipurile de date sunt de tip variabila sau conector, și sunt de tip cheie-descriere-valoare. Acest modul oferă suport pentru adăugarea, modificarea, sau ștergerea celor definite la nivelul organizației.

Modulul Utilizatori

Acest modul este folosit pentru managementul utilizatorilor organizației. Astfel, utilizatorii calificați pot crea, edita sau șterge utilizatori din organizația de care aparțin.

DocIgniter are urmatoarele tipuri de utilizatori in cadrul unei organizatii:

  • SiteManager,
  • SiteCollaborator,
  • SiteContributor,
  • SiteConsumer.

Modulul Proiecte

Modulul Proiecte permite managementul tuturor proiectelor din organizație. Functionalitățile suportate sunt crearea unui proiect nou sau pe baza unui template predefinit, precum și modificarea sau ștergerea acestora. Crearea sau ștergerea unui proiect este posibilă doar daca userul autentificat este de tip SiteManager.

Lista de proiecte este disponibilă tuturor utilizatorilor organizației.

Modulul editare proiect

Principalele funcționalități ale acestui modul sunt:

1. Modificare structură document – Acest lucru este posibil folosind componenta de tip tree ce permite inserarea, redenumirea sau ștergerea de noduri noi în structură.

2. Modificare pagină de gardă – Modificarea șablonului este posibilă modificând coperta (pagina de gardă) documentului. Acest lucru este posibil selectând una din șabloanele predefinite.

Modulul Editare Noduri

   Nodul este unitatea elementara de continut cu care opereaza DocIgniter. Functionalitatile modulului sunt:

    1. Modificare continut – Pentru redactarea conținutului nodurilor, a fost integrat în aplicație un editor de text de tip WYSIWYG, căruia i-au fost adăugate meniuri specifice.

    2. Utilizarea variabilelor – Variabilele definite în organizație sau proiect se pot insera în conținutul nodului folosind meniul editorului. Acestea se vor completa automat când se agregă documentul pentru previzualizare/publicare.

 3. Utilizarea conectorilor – Pentru a utiliza un conector de date, se selectează din lista de structură un nod în care se vor aduce datele. Se pot folosi atât conectorii definiți la nivel de organizație, cât și specifici la nivel de proiect.

Modulul Templates

Acest modul se ocupă cu managementul șabloanelor de noduri. Aceste șabloane pot fi apoi importate și folosite în proiectele organizației. Lista este accesibilă tuturor utilizatorilor autentificați. Funcționalitățile de creare, ștergere sau editare a acestora este însă limitată pentru utilizatori de tip Manager sau Collaborator.

Incearca DocIgniter!

Vezi functionalitatea de generare documente!

(rolul SiteConsumer)

Demo